3 Manieren voor een Vriendelijker Geweten

Een glimlach en een vriendelijk woord geven aan de hardwerkende kassamedewerker, een ergerende moeder een begripvolle blik geven als haar kind een woede-uitbarsting heeft, je schouder bieden aan een verdrietige vriendin; dit zijn allemaal geschenken van vriendelijkheid. Hoewel er tegenwoordig in de huidige cultuur misschien een trend kan zijn van minder goedheid en genegenheid, is het nog steeds mogelijk om dit vermogen in jezelf te cultiveren.

Moderne culturele waarden zijn meer dan ooit tevoren scheefgetrokken in de richting van prestatie en zelfvoorziening. De meeste mensen vinden dat ze onafhankelijk moeten worden en in staat moeten zijn om “het zichzelf naar de zin te maken” in plaats van op anderen te vertrouwen. Met deze verschuiving is er een trend in de richting van het waarderen van vriendelijkheid. Tara Cousineau een bekende psychologe schreef het boek ‘The Kindness Cure’ waarin ze uiteenzette wat goedheid met mensen kan doen en hoe de mens tegen vriendelijkheid aankijkt. Zo zegt Cousineau: ‘Goedheid wordt geassocieerd met zwak, fragiel, nostalgisch en onbetrouwbaar zijn. Toch sijpelt ons instinct voor vriendelijkheid voortdurend naar de oppervlakte, omdat onze basisneurologie aan de zorg is toevertrouwd. De vraag wordt dan: hoe kunnen we dit fundamentele instinct aangrijpen om meer vriendelijkheid in de wereld te brengen?’

Cousineau legt uit dat de eerste stap om tot meer vriendelijkheid te komen is om je stressrespons te herstellen. Er zijn maar heel weinig mensen die niet worden beïnvloed door het niet aflatende tempo van het moderne leven. Wanneer ons sensitieve zenuwstelsel op hoog alarm staat, gaan we automatisch vechten, vliegen of bevriezen. Al deze staten verbieden de belangrijke kwaliteiten van empathie en mededogen.

Cousineau nodigt lezers uit om hun “stressstijl” te begrijpen door op te merken hoe ze op stress reageren: waar voelen ze het in hun lichaam, wat zijn de symptomen die ze opmerken en wat zijn de eerste tekenen van stress. Ze schrijft dat we, terwijl we bedraad zijn voor stress, ook bedraad zijn om te ontspannen, en nodigt lezers uit om zich af te vragen, “Wat kan ik cultiveren in mijn leven om me meer op mijn gemak te voelen?’ Ze stelt voor jezelf onder te dompelen in je zintuigen, of te mediteren, als een manier om verbinding te maken met het heden, en ook om je verbinding te voelen met de wereld om je heen.

We hebben tegenstrijdige instincten in ons die voortkomen uit onze hersenen. Onze basisinstincten vertellen ons te overleven, comfort en plezier te vinden. Over het algemeen reageert het in elke situatie het snelst. Ons rationele brein stelt ons aan de andere kant in staat om dingen te analyseren, ons voor te stellen en te vergelijken. Er kan sprake zijn van een ‘botsing’ van deze twee, die een innerlijk conflict kan veroorzaken, of ‘paradoxen van geest en hart’, die je zou kunnen herkennen als je innerlijke criticus die je probeert te weerhouden iets te doen; iets dat je uit je comfortzone trekt. Als je momenten herkent waarop je kritisch bent over jezelf en anderen, maar ook wanneer je je vriendelijk voelt voor jezelf en anderen, kan dat je helpen om deze tendensen in jezelf op te merken en (voor de volgende ontmoeting) die reacties te kiezen die compassie en vriendelijkheid weerspiegelen.

Cousineau biedt deze praktijken aan om ons vermogen tot vriendelijkheid en medeleven te versterken.

  • Focus op interacties van hart tot hart. Dit duidt op ons vermogen om ons met tederheid te verbinden. Ons vermogen om genegenheid te voelen voor anderen moet beginnen met ons vermogen om vriendelijkheid te voelen voor onszelf. Onze nervus vagus een functie in onze hersenen die met ons hart, onze darm, en een groot deel van ons lichaam in verbintenis staat, beïnvloedt ons “vermogen om kalm te worden”. Het creëren van signalen van vriendelijkheid kan je lichaam kalmeren en goedheid voor jezelf doen koesteren. Creëer voor jezelf een boodschap die duidelijk en waar is, en spreek het vriendelijk tot jezelf uit.
  • Knuffels en kleine aanrakingen. We zijn bedraad om getroost te worden door liefdevolle aanraking. “Een kalmerende aanraking bevordert in het bijzonder je vermogen om emoties te reguleren. Eenvoudige dagelijkse praktijken zijn genieten van de sensatie van een warm bad, de warmte van een kop thee of het aaien van uw dier. Cousineau schrijft: “De ervaring van aanraking is meer dan een huid diep: je plooit je emotioneel in om je te troosten en gebruikt het om je verzorgende circuit doelbewust te hercoderen. Laat u op een veilige en meelevende manier aanraken.
  • De tijd nemen om vriendelijkheid binnen te laten. Goedheid binnenlaten betekent dat we ons openstellen voor anderen op een manier die ons kwetsbaar maakt. We kunnen elke dag oefenen met “het goede in onszelf opnemen”, en daarbij onze hersenen omdraaien om de negatieve vooringenomenheid die in ons zit om te draaien. Zodat we het goede in dingen kunnen herkennen. Dit doen we door, op een dagelijkse basis kleine positieve dingen op te merken of zelf een positieve ervaring te creëren. Bovendien kunnen we ook opnieuw genieten van mooie of waardevolle ervaringen of herinneringen van vroeger.

We kunnen een geest creëren die gericht is op vriendelijkheid. Naarmate we ons dagelijks richten op eenvoudige praktijken die ons brein omdraaien in de richting van vriendelijkheid, compassie en zorg, nemen we verantwoordelijkheid voor onze reactie op de wereld. We geven vorm aan de innerlijke contouren van ons brein, en we kunnen dat zo doen dat we keuzes kunnen maken om anderen te begrijpen en andermans goedheid te geloven.