33 Herkenbare Trekken van een Relatieverslaafde

Relatieverslaafden leven in een wereld vol paradoxen die hen laten voelen alsof er geen uitweg meer is. Ze willen zich wanhopig verbonden met iemand voelen, maar eindigen met een persoon die een verbinding onmogelijk maakt. Ze zoeken zekerheid, maar belanden met iemand die de deur altijd openlaat om snel weg te kunnen.

Relatieverslaafden hunkeren naar onvoorwaardelijke liefde, maar leven in constante angst van verlating wanneer ze niet hun onmogelijke standaarden naleven. Ze willen zich vrij voelen in de liefde, maar zijn vaak gevangen in de relatie door bijvoorbeeld zwangerschap of door een ander emotioneel web te weven. Terwijl ze verdrinken in het water van hun eigen emoties, grijpen ze naar een ‘held’ die zelf niet eens weet hoe hij moet zwemmen.

Deze meest voorkomende karaktertrekken komen vaak terug in mensen die lijden aan deze vorm van verslaving.

1. Een gevoel van snel gemis die voortkomt uit de jeugd. Relatieverlaafden zijn vaak verlaten of verworpen in hun jeugd, en kunnen zelfs slachtoffer zijn geweest van fysiek en psychologisch misbruik.

2. Het gevoel dat ze ongeliefd en verworpen zijn door de wereld. Ze kijken door hun eigen lens van pijnvolle ervaringen. Deze verslaafden nemen aan dat de wereld één grote disfunctionele toestand is.

3. Onzekerheid. Verslaafden zijn vol van angst en twijfel. Overdonderd door de stress van het dagelijkse leven. De enige manier waarop ze denken te overleven is om zich vast te klampen aan iemand anders.

4. Ze doen pogingen om liefde te verdienen. Relatieverslaafden zijn perfectionistisch tegenover zichzelf. Ze zetten standaarden waarvan ze zelf al weten dat ze deze nooit weten te bereiken. Ze geloven dat ze ‘goed genoeg’ moeten voor de ander om ze lief te hebben.

5. Ze proberen de ander te redden. Relatieverslaafden zijn continu bezig de andere persoon in de relatie te redden en te dienen. De andere persoon daarentegen, wil vaak niet eens gered worden. Hun gedrevenheid om een ander te redden zorgt ervoor dat ze zich vastklampen aan een relatie waarbij anderen al lang zouden zijn vertrokken.

6. Ze zijn vaak aangetrokken tot behoeftige personen. Een magneet voor de relatieverslaafden worden deze die erg behoeftig zijn: des te behoeftiger ze zijn, des te minder snel ze zullen vertrekken. Zo geldt ook: des te behoeftiger ze zijn, des te meer hebben ze iemand nodig die hen redt.

7. Aangetrokken tot verkeerde en emotioneel afstandelijke personen. Relatieverslaafden zijn vaak aangetrokken tot mensen die uit hetzelfde hout gesneden zijn als hun ouders, vaak als poging om symbolisch de liefde van hun ouders te winnen. Deze verslaafden voelen zich dan ook vaak oncomfortabel met gezonde mensen die misschien sterk genoeg zijn om zonder hen te leven.

8. Bewegen snel van aantrekking tot aanhouding. Verslaafden klampen zich met hoge snelheid vast aan de ander, in de hoop om een stevige relatie op te bouwen.

9. Het belangrijkste doel van de relatie is om bezig te blijven. Het mag dan een rampspoedige en destructieve relatie zijn, maar dat is zelf beter voor verslaafden dan helemaal geen relatie hebben.

10. Lopen op eierschalen. Relatieverslaafden zijn bang om de boot te laten wiegen. Ze zijn vreselijk behoedzaam over alles wat ze doen, in een poging om de woede van anderen te vermijden.

11. Het niet erkennen van hun eigen behoeften. Relatieverslaafden kunnen het egoïsme van hun eigen motieven niet zien. Ze denken misschien dat ze assertiever moeten zijn, terwijl het in feite nodig is om hun eigen zelfzuchtigheid op te lossen.

12. Uitbarstingen van woede. Relatieverslaafden proberen hun woede op peil te houden. Maar dat kunnen ze niet voor altijd doen. Vroeg of laat explodeert hun opgekropte woede. Zulke uitbarstingen worden gevolgd door perioden van diep berouw en pogingen om de dingen weer goed te maken – om de gevreesde verlating te voorkomen.

13. Vraag nooit om hulp. In plaats van hulp te zoeken, geven verslaafden er de voorkeur aan om hun problemen alleen te bestrijden. Ze kunnen niet het risico lopen ontdekt te worden – iemand anders toestaan om de ware aard en omvang van hun problemen te onderscheiden.

14. Ongemak om anderen dingen voor hen te laten doen. Dit zorgt er alleen maar voor dat de verslaafde zich meer schuldig voelt.

15. Geen hoop ooit een echt liefhebbende relatie te vinden. Ervaring in de vroege kinderjaren heeft hen ervan overtuigd dat dit nooit zal gebeuren.

16. Buitensporig geduld. Verslaafden verbazen hun vrienden door hun vermogen om jarenlang ‘vast te houden’ zonder een glimp van hoop op verandering in hun destructieve relatie.

17. Euforie bij het begin van een nieuwe relatie. Relatieverslaafden verzekeren zichzelf en anderen voortdurend dat deze keer anders zal zijn. Overdreven hoop en verwachtingen zijn hieraan verbonden.

18. Je verantwoordelijk voelen voor alle problemen. Verslaafden beoordelen alles wat er gebeurt in termen van hun eigen inspanningen. Als er iets misgaat, moet het hun fout zijn geweest.

19. Defensief over alles. Verslaafden plaatsen zoveel prestatiedruk op zichzelf dat ze wrokkig zijn over gepercipieerde pogingen om meer toe te voegen.

20. Gevoelens van ontoereikendheid. Relatieverslaafden wegen de juiste hoeveelheid, of zeggen de juiste dingen. Ze vinden het onmogelijk om te voldoen aan hun eigen verwachtingen.

21. Vervreemd van anderen. Verslaafden voelen zich outcasts – alsof iedereen behalve zij de handleiding heeft gekregen over hoe het menselijk leven kan werken.

22. Uitgehongerd voor bevestiging. Verslaafden trekken dat beetje eigenwaarde dat ze hebben uit het gevoel dat ze hard werken en goed werk verrichten. Ze smullen van de opmerkingen van anderen over hoe loyaal en geduldig ze zijn.

23. Seks is veracht. Seks is slechts een middel om een doel te bereiken, niet een bron van vreugde en plezier op zich. Het moet worden doorstaan, nooit genoten, als dat de prijs is om de relatie te onderhouden.

24. Controle is een deugd. Verslaafden zoeken naar behoeftige mensen die ze kunnen manipuleren en domineren. Ze lijken dienstbaar aan een dominante echtgenoot. In werkelijkheid echter, zijn zij het die de overhand hebben.

25. Nooit eindigende zoektocht naar geluk. Relatieverslaafden zijn martelaren. Ze wennen zich zo aan het ogenschijnlijk hopeloze streven naar geluk dat ze er zelfs tegen verzetten om het te vinden.

26. Meesters van manipulatie. Verslaafden investeren buitengewoon veel tijd en energie in het bepalen welke gedragspatronen de gewenste effecten bij andere mensen zullen opwekken. Ze leren hoe ze de aandacht kunnen trekken, hoe ze affectie kunnen opwekken en hoe ze woede kunnen opwekken.

27. Vaak depressief. Vanwege hun afwijzing en verlating in het verleden, hebben relatieverslaafden weinig emotionele middelen om in tijden van stress op te steunen. In plaats daarvan sluiten ze zich gewoon af.

28. Meervoudig compulsief gedrag. De emotionele onrust die gepaard gaat met relatieverslaving kan niet sluimerend zijn. Vaak komt het tot uitdrukking in andere problemen, zoals dwangmatig eten, uitgeven of gokken. Deze dwangmatige gedragspatronen raken steeds meer met elkaar verweven.

29. Relatieverslaafden worden geplaagd door onzekerheid en zijn nooit zeker van zichzelf. Ze aarzelen voortdurend in de meest routinematige beslissingen.

30. Zien zichzelf en anderen als slachtoffers. Als hun partner een seksverslaafde is, komt dat omdat anderen hem sluw hebben verleid. Als hij alcoholist is, komt dat door de stress die anderen hem hebben aangedaan.

31. Het leven is een daad van compensatie. Relatieverslaafden proberen te compenseren voor wat ze als kind niet hadden door anderen te manipuleren om te krijgen wat ze wilden. Ze compenseren zwakte door sterk te handelen. Ze compenseren egoïsme door de schijn van zelfloosheid te creëren.

32. Mind-reading. Omdat de manier om acceptatie te vinden is om anderen te behagen en aan hun verwachtingen te voldoen, houden verslaafden zich bezig met een nooit eindigend denkspel: wat wil iemand anders echt?

33. Woede over onvervulde behoeften. Verslaafden geven nooit uitdrukking aan hun eigen behoeften. Inderdaad, ze zijn zich grotendeels niet bewust van hen. Maar ze gaan door het leven met het vage gevoel dat ze “opgelicht” zijn.

Telkens als een relatieverslaafde een nieuwe relatie aangaat, zegt hij/zij tegen zichzelf: ‘Dit zal de relatie zijn die wel gaat werken’, of als het gaat om een codependent die steeds maar terug blijft komen in dezelfde destructieve relatie, ‘deze keer zal het anders gaan.’

Uiteindelijk beseffen ze dat ze aan het einde zijn gekomen van hun eigen kracht en zoeken naar God, de Hogere Macht of een andere manier om hun pijn te kunnen verwerken. Naast dat ze vaak naar de spirituele weg zoeken om hun problemen te kunnen verwerken, zijn relatieverslaafden vaak gedoemd en blijven in eenzelfde cirkel van ellende draaien. Ze zouden eerst de diepte van hun gebroken harten moeten tegenkomen, voordat (God) het proces van herstel in gang zet.