Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan op de beurs. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers op de beurs. Het Spirituele Wonder biedt geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom tijdens een bezoek aan de beurs.


Alcohol/drugs
Het nuttigen van alcoholische dranken en drugs op de beursvloer is niet toegestaan. Daarnaast is het verboden verdovende middelen bij je te hebben.


Roken
Roken is niet toegestaan. U kunt roken op de aangegeven plekken waar het toegestaan is te roken.


Kinderen
Kinderen onder de 18 jaar dienen onder begeleiding de beursvloer te betreden.


Veiligheid
Bezoekers of standhouders die anderen in een onveilige situatie brengen of schade toebrengen, worden onmiddellijk verwijderd van de beurs. Daarnaast is het voor de veiligheid van de bezoekers en standhouders ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is.


Geluidsoverlast
Bezoekers of standhouders die geluidshinder veroorzaken, worden onmiddellijk verwijderd van de beurs. Dit doen we om de kalme sfeer van de beurs te waarborgen. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan.


Meegebrachte voorwerpen
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Stepjes, (kinder)fietsen en skates zijn niet toegestaan. Rolstoelen zijn wel toegestaan.


Wervingsacties
Het is verboden, voor zowel standhouder als bezoeker, de mogelijkheid tot het deelnemen aan andere bijeenkomsten of evenementen dan van Het Spirituele Wonder openlijk aan te prijzen, hiermee te adverteren of reclame te maken. Wanneer een bezoeker of standhouder dergelijke wervingsacties onderneemt, wordt deze persoon van de beurs verwijderd.


Toegankelijkheid
Het is alleen mogelijk de beurs te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs (stempel) dient de bezoeker tijdens het verblijf op de beurs goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van afgifte en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de beurs.


Schade
Het kan voorkomen dat een bezoeker of standhouder schade berokkend aan de zaal of andere attributen in de zaal. Wij verzoeken hen dit bij de kassa te melden voordat hij/zij de beurs verlaat.


Ongewenst gedrag
Op onze beurs wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd. 


Reglement
Bezoekers of standhouders die de huisregels niet naleven, worden verwijderd van de beurs.  Het Spirituele Wonder behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.