Huurvoorwaarden voor de spirituele beurzen van Het Spirituele Wonder

 1. Inschrijving voor deelname aan de beurzen geschiedt online door het invullen van het volgende formulier online op onze website, of door een e-mail te sturen met uw NAW-gegevens naar info@hetspirituelewonder.nl
 2. Indien u zich inschrijft via e-mail, geeft u daarmee tevens aan in te stemmen met deze (huur)voorwaarden.
 3. Maximaal twee werkdagen na uw inschrijving, ontvangt u een bevestigingsmail van Het Spirituele Wonder. Daarop volgt een betalingslink via onlinebetaalsysteem Mollie. Uw inschrijving is pas definitief zodra het huurbedrag door ons ontvangen is.
 4. Iedereen die consulten geeft dient een eigen tafel te huren. Het doorverhuren of samen gebruiken van een tafel is niet toegestaan. Daarnaast betaalt iedere deelnemer apart voor zijn/haar tafel. Dus ook als zij werken onder één (bedrijfs)naam.
 5. Zonder vooraf verkregen toestemming van Het Spirituele Wonder, is het niet toegestaan één of meer extra personen mee te nemen gedurende de beursuren. Daarnaast is het verboden voor deze personen hun diensten aan te bieden aan bezoekers en consulten te geven.
 6. Een deelnemer dient vooraf aan te geven bij de organisatie dat hij/zij producten wil verkopen, elektriciteit nodig heeft, en/of er andere zaken zijn waar de organisatie rekening mee moet houden.
 7. Aanmeldingen voor verkooptafels en consulttafels kunnen geweigerd worden als er reeds genoeg aanbod is. Als dat het geval is ontvangt u uiterlijk binnen twee werkdagen dat uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst is.
 8. Indien de lezingen vol zitten wordt een deelnemer die interesse heeft een lezing te geven op de wachtlijst geplaatst.
 9. Het Spirituele Wonder kan zonder opgave van reden(en) een inschrijving weigeren.
 10. Ter voorkoming van klachten van bezoekers mag een consult nooit meer bedragen dan 25,- euro. U dient de prijs van het consult altijd vooraf te melden aan de bezoeker/bezoekster.
 11. Uw naam en consultprijs dienen zichtbaar op tafel te staan d.m.v. een bordje.
 12. Een consulttafel is inclusief 3 stoelen. In het geval dat er meerdere stoelen nodig zijn voor het geven van een consult kunnen deze bijgeschoven worden. U dient hiervoor iemand van het team (op tijd) te attenderen.
 13. Laat de bezoekers zelf beslissen van wie ze een consult willen hebben. Het is dus niet toegestaan op de looppaden bezoekers hun aandacht te vragen.
 14. Uiterlijk 3 dagen van tevoren moet het verschuldigde huurbedrag overgemaakt zijn op de rekening van Het Spirituele Wonder via Mollie. Dit doen wij in verband met de tafel die wij voor u vrijhouden en reserveren.
 15. U kunt uw aanvraag annuleren en wijzigen door een e-mail te sturen naar info@hetspirituelewonder.nl of ons te bellen op, of een bericht te sturen (via Whatsapp) naar +31 (0)6 16 81 59 27.
 16. Een deelnemer krijgt bij annulering het betaalde inschrijfbedrag niet gerestitueerd.
 17. Het is verboden om huisdieren naar de beurs mee te nemen.
 18. Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.
 19. Het Spirituele Wonder heeft het recht producten die volgens hen niet thuishoren op de beurs te weigeren of te verwijderen.
 20. Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursuren aanwezig te zijn, dus op de desbetreffende dag van 11:00 tot 17:00. Het is niet toegestaan om de beurs eerder te verlaten. Daarnaast bent u vanaf 10:00 welkom om uw tafel in gereedheid te brengen.
 21. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen/artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Het Spirituele Wonder aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. U dient uw goederen voldoende te verzekeren.
 22. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de opbouw- en afbouwperiode.
 23. Het Spirituele Wonder heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden.
 24. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Het Spirituele Wonder.